Skip to main content

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met de Sustatool? Eerst zelf uitproberen

 Zelf doen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen? Met de Sustatool?  Eerst zelf uitproberen

In de zomer van 2020 zette ik mijn schouders onder het gekke Corona burger project van fietsknooppunten in het Brussels Gewest.  De opstart met een 40 tal vrijwilligers mondde uit in een stevig fietsknooppunt netwerk bikenode.Brussels dat nu ook door officiële toeristische diensten gepromoot wordt.

In het najaar van 2020 heb ik het projectplan van bikenode.brussels verder uitgewerkt en hieraan onmiddellijk duurzame objectieven aan vastgelegd.

Ik gebruikte bikenode.brussels als voorbeeld om de opleiding SUSTATOOL in de practijk om te zetten.

Hiermee ben ik nu de eerste met het certificaat van MVO Vlaanderen rond gebruik van de Sustatool. Leuk!

Nu kan ik met jullie ook aan de slag om de Sustatool te gebruiken in jullie bedrijf of organisatie.

Ben jij het duurzaam bedrijf die niet alleen 'check' wil doen op papier, maar ook met ambitie vooruit wil kijken en doelstellingen vastleggen die bijdragen aan een onderneming dat minder druk zet op de limieten van de planeet? Een bedrijf dat kijkt naar een no-nonsense aanpak en doorheen duurzaamheidsjargon wil werken aan resultaatgerichte acties?  

Als facilitator en circulair ondernemer leer ik je inzichten verwerven in je plan van aanpak daar er geen Planeet B is. 

 Op www.delestre.org  kan je een infomoment inboeken.

sustatool infopagina:Comments