Skip to main content

(Dutch) Een algemene vergadering online? Oei daar begin ik niet aan.

 De wetgeving evolueert en sinds 24 december 2020 werd de wetgeving voor vzws, ivzws en vereniging van mede-eigenaars aangepast.

Het artikel van Scwitch geeft u de hoofdlijnen van deze aanpassing in wetgeving en wat dit concreet betekent voor uw associatie. Online te vergaderen met een grote groep kan lastig zijn, waardoor velen enkel op het strikte minimum blijven wat nodig is en uitstellen. Een AV is echter ook het uitgelezen moment om de dynamiek van de associatie te bestendigen.  En ja ook online. Online vergaderen en zeker bij grote groepen mist een dynamiek, mede door de technische interface en de manier van vergaderen die niet mee geëvolueerd is. Beroep doen op een online facilitator, die de organisatie ontzorgt op technisch en procesmatig vlak kan de leden volop doen deelnemen aan de inhoud.  Zo wordt zelfs een online AV een participatie moment waar ook de bestuurders volop aan kunnen deelnemen en in hun comfortzone blijven. Wist je dat een facilitator met de organisatie een draaiboek kan opstellen, het technisch platform kan beheren, en de interactie tijdens de vergadering een optimale plaats kan geven? In volgende bijlage geef ik  aan hoe de dynamiek van een associatie te behouden en toch een vergadering niet weer uit te stellen.


Comments